Bra att veta

  Betalning

  Vi debiteringsgranskar alla besök för att säkerställa att kostnaden är korrekt. Det innebär att de flesta besök fakturerar vi till dig som kund. Vi prioriterar alltid arbetet med patienterna därför kan du få vänta ett tag på din faktura. Vår fakturaavgift är 60kr och vi skickar i första hand fakturan till din mailadress, men om du önskar skickar vi den per post. Betalningsvillkoret är 10 dagar från utskriftsdatum. Vi samarbetar med Profina Inkasso som vid hantering debiterar för var tid gällande avgift och dröjsmålsränta.  

  Vid eventuell påminnelse tillkommer vid var tid lagreglerad påminnelseavgift.

  Vi erbjuder direktreglering mot alla försäkringsbolag. Svedea har ett krav på att direktregleringen skall vara gjord senast 7 dagar efter besöksdatum, och Moderna har satt 30 dagar, vilket vi vid hög arbetsbelastning eller komplicerade fall inte hinner. I dessa fall måste du som kund reglera dina besök själv mot Svedea och Moderna, och du kommer få fakturan i sin helhet från oss. Från att du lämnar in underlaget till Svedea har de en handläggningstid på 2 dagar så du ska hinna få ersättning därifrån innan du betalar fakturan till oss. Har du frågor om detta vänder du dig till Svedea respektive Moderna.

  Vi tar 170 kr för att direktreglera.

  Direktreglering innebär att vi kontaktar försäkringsbolaget och de reglerar skadan direkt. På så vis behöver inte du som djurägare ligga ute med pengar utan betalar bara självrisken direkt till oss. För att vi ska kunna direktreglera är det viktigt att ni vet vilket försäkringsbolag och vilket försäkringsnummer ni har. Det hittar du enkelt online på Dina Sidor på ditt djurs försäkringsbolag. Vi har ingen möjlighet att se om ditt djur är försäkrat och vilka villkor du har; det behöver du ta ansvar för och kontrollera själv med ditt försäkringsbolag. Vi tar självklart emot djur som inte är försäkrade och erbjuder dem samma högkvalitativa vård.

  Om du är i behov av avbetalning samarbetar vi med Wasa Kredit. Grundkraven de har är:

  • Ett giltigt Mobilt BankID.
  • Minst 20 år.
  • Inga betalningsanmärkningar.
  • Mantalsskriven i Sverige i minst 3 år.
  • Fast anställd i Sverige med en taxerad inkomst netto efter avdrag på minst 160 000 kr.

  Tala om för oss i receptionen om du önskar detta. Alternativt ringer du vår växel på 063-134000.

  När du handlar i vår butik kan du betala med kort eller Swish.

  Om du har frågor om din faktura är du välkommen att maila till ekonomi@ostersundsdjursjukhus.se. Vi tittar på ditt ärende och återkopplar sedan till dig inom 5 arbetsdagar.

  Vårdavgifter

  Vid inskrivning på vår vårdavdelning debiteras en inskrivningskostnad för ditt djur. Se prislistan för aktuellt pris, men notera att priset kan vara högre för mer vårdkrävande djur. Nästkommande morgon utgår en ny vårdavgift, vanligen samma som inskrivningsavgiften.  Denna utgår även om djuret går hem samma dag. I vår vårdavgift ingår skötsel som matning, rastning och medicinering och att djurens box inreds med filt och vattenskål och är noggrant städad mellan patienterna. Det ingår en vårdplan från inskrivande veterinär som justeras minst varje morgon. Vid hemgång ringer veterinären och gör i ordning en vårdplan för djuret i hemmet. Vår vårdavdelning är bemannad dygnet runt.

  Från dygn 2 utgår vårdavgift per dygn enligt prislistan. Notera att mer vårdkrävande djur debiteras högre.

  Vi har ett tillägg för extra hygieninsatser (extra städning, utökad hygien med särskild klädsel) för djur med kräkning och/eller diarré.

  Djur med misstanke på smittsam sjukdom isoleras och för denna barriärvård utgår en avgift som varierar beroende på vilken infektionssjukdom veterinären misstänker.

  Ett djur som intensivvårdas är till exempel mer personalkrävande och kan behöva katetervård, sondmatning, syrgas, droppump med smärtlindring med mera. Då är också avgiften högre.

  Läkemedel, provtagning, operationer, blodprov och ultraljud samt röntgenundersökningar tillkommer till vårdavgiften.

  Du får en daglig uppdatering kring prisläget för ditt djur.
  Vi svarar gärna på specifika frågor kring vårdavgiften om du har ytterligare frågor.

   

  Om du är missnöjd med djurets vård mejlar du kundsynpunkt@ostersundsdjursjukhus för besök i Jämtland. För besök i Västernorrland mejlar du kundsynpunkt@djursjukhusetsundsvall.se. Ditt ärende hanteras då av klinikchef eller chefveterinär. Du blir kontaktad på mejl för kompletterande frågor eller beslut i ärendet. Vi är tacksamma för feedback på din kundupplevelse hos oss på MittNorrlands Djursjukvård.