Inför besöket

  Ta med uppgifter om eventuella läkemedel ert djur står på, vilket/vilka läkemedel samt dosering.

  Rasta gärna din hund ordentligt innan besöket hos oss. En hund kan ibland bete sig onormalt eller uttryck smärta bara på grund av den behöver kissa eller bajsa och detta kan maskera andra sjukdomssymtom.

  Om Ditt djur har symtom från urinvägarna eller ökad törst behöver vi vanligen ett urinprov. Tag ett sådant strax innan besöket och tag med. Hos hundar tas urinprov genom att sticka in ett rent och torrt kärl under urinstrålen när djuret kissar. Hos katter kan man istället använda opoppade popcorn eller särskilda plastkulor i kattlådan (som inte suger upp urin) och sedan samla upp urinen och ta med i ett torrt och rent kärl. Det är viktigt att diska lådan när man tar bort den vanliga sanden så inte denna kontaminerar provet. Förvara provet i kylskåp om det inte kan tas direkt innan besöket.

  Inför operation
  Om Ditt djur ska komma till oss för en större eller mindre operation gäller vissa generella rekommendationer
  Djuret ska vara rent. Om djuret är smutsigt så bada i rengörande schampoo ett par dagar innan operationen och var mycket noga med att torka pälsen efteråt. Bakterier trivs och kan växa till om huden är fuktig under pälsen. Om djurets päls och hud är smutsiga ökar risken för infektion i såret.
  Rasta ordentligt innan ni kommer på morgonen. Det kan ta flera timmar innan djuret är tillräckligt vaket för att kunna gå ut efter operationen.
  Fasta. Ditt djur ska vara fastande från kl 24 natten innan operationen men ska ha tillgång till vatten ända till på morgonen. Det är viktigt att inte fastetiden blir för lång för att förhindra problem med magen så var noga med att ge kvällsmålet dagen innan operationen.

  Fastetiden gäller inte kaniner och gnagare och inte heller valpar och kattungar. Dessa är mycket känsliga för att fasta längre tider- kontrollera med oss vad som gäller just Ditt djur.

  Om ni har besökt en annan klinik eller veterinär innan ni besöker oss vill vi gärna att ni  tar med (eller ännu hellre skickar i förväg):
  Eventuell  remiss och eventuella röntgenbilder
  Journalkopia om ni söker för samma besvär utan att erhållit remiss