Bilddiagnostik

  Vi har en modern och väl utvecklad bilddiagnostisk avdelning med tillgång till
  Digital röntgen, Genomlysning (sk genomlysningsröntgen), Ultraljud samt CT, även kallat datortomografi. Med hjälp av vår CT kan vi skapa detaljerade bilder av kroppens organ och på så sätt lättare bilda oss en uppfattning om vad som kan ha drabbat ditt djur.

  Det är vanligt att Ni som djurägare ombeds att vara med vid undersökningen för att hjälpa till att hålla i ert djur. Ibland kan det dock gå bättre utan matte och husse, det avgörs från fall till fall. Vid många röntgenundersökningar, framförallt av skelettet, får Ert djur först en lugnande medicin så att det slappnar av och sover under själva undersökningen. Detta är för att det ska gå att ta så bra bilder som möjligt, om det finns minsta rörelse i bilderna försämras kvaliteten och det finns risk för felbedömningar.

  Vid röntgenundersökningar får den som är yngre än 18 år eller gravid inte vistas i röntgenrummet under själva röntgenundersökningen, det går dock bra sitta tillsammans med sitt djur i röntgenväntrummet före och efter undersökningen.

  Vid ultraljudsundersökningar finns inga restriktioner för ålder och det är inte farligt även om man är gravid

  Genomlysningsundersökningar (röntgen med rörliga bilder) utförs framförallt på vår operationsavdelning som hjälp under avancerade operationer