Tandvård

  Tandvård

  Vi har en välutrustad modern tandvårdsavdelning med digital röntgen. Utrustningen känner du igen från dina egna tandläkarbesök inom tandvården på humansidan.
  Våra tandteam består av veterinärer och sköterskor med särskild kompetens och utbildning för att diagnosticera och behandla olika tillstånd i munhålan. En dag/vecka kan vi erbjuda mer avancerade ingrepp som t.ex. rotfyllningar då vi tar in en konsult med spetskompetens för detta.
  Om ditt djur visar symptom på besvär från munhålan såsom dålig lukt, förändrat ätbeteende lättblödande tandkött, tandsten, mjölktänder som inte lossnar trots att de permanenta tänderna har brutit fram eller trauma bokar du enkelt en tid hos en av våra veterinärer för en första bedömning.
  Vid ett första besök görs en bedömning av ditt djurs allmänna hälsa och förutsättningar för att genomgå en narkos. Vid behov tas blodprover inför detta. Narkosen planeras sedan utefter ditt djurs förutsättningar med fokus på en säker narkos och god smärtlindring.

  Efter det första besöket bokas tid för åtgärd i form av en PTR.

   PTR (professionell tandrengöring) innebär att tänderna rengörs med ultraljudsscaler som tar bort själva tandstenen. Därefter poleras tänderna för att göra dem mer motståndskraftiga mot nya beläggningar. Tandfickor mäts med sond och journalförs på ett tandkort, där antecknas också om det saknas några tänder. Vid behov tas röntgen som komplement till den kliniska undersökningen. Tandkortet ligger till grund för fortsatt behandling till exempel om en tand behöver extraheras. De gör också att vi har möjlighet att lämna rimliga kostnadsförslag för eventuella åtgärder vilket är svårt utan en grundlig undersökning.
  Om det är nödvändigt med en ytterligare åtgärd efter själva rengöringen bokas detta vid ett eget besök. Då är det redan rent i munnen och operationen kan påbörjas direkt vilket gör att narkostiden kortas, patienten mår bättre och risken för komplikationer minskar. Två korta narkoser är skonsammare för ditt djur än en lång.

  Välkommen att kontakta oss för rådgivning om ditt djurs munhälsa!