Livmoderinflammation

  Varför får tikar livmoderinflammation?
  Det faktum att tiken är skendräktig gör att livmodern lättare drabbas av bakteriella infektioner och livmodern kan då bli fylld av var.

  Symptom på livmoderinflammation uppstår oftast några veckor till månader efter att tiken löpt, men det förekommer individuella variationer. I vissa fall kan det även vara så att tiken har löpt ”tyst”, det vill säga att löpet inte märkts, och att det därför kan verka som att livmoderinflammationen kommit utan föregående löp.

  Symptomen vid livmoderinflammation kan variera. Vissa tikar blir allmänpåverkade och trötta, men inte alla visar detta symptom i ett inledningsskede. Likaså kan feber ibland förekomma, men långt ifrån alltid, även om tiken är väldigt sjuk. Det vanligaste symptomet är att tiken har illaluktande flytningar från vulva, men i vissa fall är livmodermunnen stängd och inga flytningar kan ses. Ibland, om livmodern är väldigt fylld av var, kan tikens bukomfång öka. Ett annat vanligt symptom är att tiken dricker mer än vanligt och måste kissa ofta. Aptiten kan vara normal eller nedsatt och enstaka kräkningar kan förekomma.

  Sök veterinär om din tik har illaluktande flytningar, är väldigt trött, dricker mer än normalt eller har feber efter att hon löpt. Tillståndet kan förvärras ganska snabbt och i västa falla bli livshotande, så det är viktigt att inte vänta för länge med att söka veterinärvård om symtom uppträder.

  Behandling
  En tik som drabbats av livmoderinflammation kan inte bli bra av sig själv. Den rekommenderade behandlingen är en operation där livmodern tas bort, men i undantagsfall kan medicinsk behandling vara att föredra.

  Det är alltid en viss risk med en operation, framför allt om djuret är väldigt påverkat av sin sjukdom, men om operationen utförs i god tid så medför den en mycket god prognos för tillfrisknande.

  av Jenny Björklund Leg vet Östersunds Djursjukhus