Om Östersunds Djursjukhus

    Östersunds Djursjukhus har funnits på orten i över 25 år och är vid det här laget en väl etablerad inrättning för sällskapsdjursägare i hela regionen. Efterfrågan på djursjukvård i hela Sverige och förstås även här på Östersunds Djursjukhus har ökat kraftigt sedan starten på 1980- talet.

    I takt med att vetenskapen utvecklas och teknikerna förfinas kan vi erbjuda alltmer avancerad djursjukvård. Skador och lidande som tidigare ibland var okända och ofta fick fortskrida utan behandling kan nu effektivt behandlas. Minskat lidande och höjd livskvalitet är den positiva effekten för våra sällskapsdjur och därmed även för deras mattar och hussar.