REMISSER

  För att vi ska kunna ta hand om din remitterade patient på bästa sätt önskar vi att du bifogar följande uppgifter i din remiss:

  • Orsak till remissen samt önskad undersökning.
  • Djurets namn, ras, ålder och kön.
  • Djurägarens namns, adress och aktuellt telefonnummer.
  • Försäkringsstatus/bolag
  • Övrig relevant information, t.ex provsvar, röntgenbilder etc.
  • Du får gärna bifoga journalkopia!

  Remissen mailas till remiss@ostersundsdjursjukhus.se och vi kontaktar senare djurägaren för tidsbokning. Önskar djurägaren själv ringa och boka tiden så var vänliga noga notera detta i din remiss.

  Akuta remisser
  Gällande akut sjuka djur som remitteras direkt/under dagen vill vi att ni ringer på 063-134000 (välj knappval akuta sjukdomsfall) så vi kan vara förberedda när patienten kommer.

  Varmt välkommen med din remiss!
  Du som veterinär är också välkommen att maila frågor, stora som små, till vår remissmail!

  remiss@ostersundsdjursjukhus.se